Grajewo

Liczba mieszkańców

W 2023 r. planowane
były dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Historia dochodów

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej ma z tego miasto. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2023 r. miasto wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto

3000 PLN

Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
0 PLN
Zobacz, na co konkretnie co miesiąc idzie Twój podatek
Twój wpływ na rozwój Grajewa
Rozlicz PIT w swoim mieście

Rozliczasz PIT w swoim mieście? Jeśli tak, to masz realny wpływ na jego rozwój. Twoje pieniądze przeznaczamy na utrzymanie szkół, budowę dróg.

Dziękujemy Ci, bo dzięki Tobie nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Grajewo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie w Twoim mieście!

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2023

Wydatki
ogółem
Grajewo w 2023 r. planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
74%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
26%
Wydatki
bieżące
Zobacz na co wydajemy pieniądze
z budżetu naszego miasta
  • 36.94% Oświata i wychowanie
  • 20.23% Transport i łączność
  • 12.6% Świadczenia rodzinne
  • 10.97% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  • 8.52% Administracja publiczna
  • 6.74% Pomoc społeczna
  • 4% Gosp. mieszkaniowa
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Oświata i wychowanie

Transport i łączność

Świadczenia rodzinne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Administracja publiczna

Pomoc społeczna

Kultura fizyczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gosp. mieszkaniowa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność usługowa

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostałe wydatki

close
Wydatki
majątkowe
Grajewo w 2023 r.
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
PLN

Wydatki majątkowe

W 2023 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 34 228 515,00 zł, w tym:

23 212 744,00 zł - środki zewnętrzne (m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki UE, środki Banku Gospodarstwa Krajowego)
11 015 771,00 zł - środki własne
Test