Grajewo

Liczba mieszkańców

W 2024 r. planowane
są dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Historia dochodów

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej ma z tego miasto. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2024 r. miasto wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto

3000 PLN

Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
0 PLN
Zobacz, na co konkretnie co miesiąc idzie Twój podatek
Twój wpływ na rozwój Grajewa
Rozlicz PIT w swoim mieście

Rozliczasz PIT w swoim mieście? Jeśli tak, to masz realny wpływ na jego rozwój. Twoje pieniądze przeznaczamy na utrzymanie szkół, budowę dróg.

Dziękujemy Ci, bo dzięki Tobie nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Grajewo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie w Twoim mieście!

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2024

Wydatki
ogółem
Grajewo w 2024 r. planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
73%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
27%
Wydatki
bieżące
Zobacz na co wydajemy pieniądze
z budżetu naszego miasta
  • 39.96% Oświata i wychowanie
  • 15.49% Transport i łączność
  • 10.47% Świadcz.rodzinne
  • 9.85% Gospodarka komunalna
  • 6.17% Pomoc społeczna
  • 6.01% Adm.publiczna
  • 5.03% Kultura fizyczna
  • 3.58% Gosp. mieszkaniowa
  • 3.44% Kultura
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Oświata i wychowanie

Transport i łączność

Świadcz.rodzinne

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

Adm.publiczna

Kultura fizyczna

Gosp. mieszkaniowa

Kultura

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Ochrona zdrowia

Działalność usługowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

close
Wydatki
majątkowe
Grajewo w 2024 r.
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
PLN

Wydatki majątkowe

W 2024 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 41 037 623,00 zł, w tym:

31 123 701,00 zł - środki zewnętrzne (m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
9 913 922,00 zł - środki własne
Test